Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Địa điểm xây dựng: Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
  • Ngày hoàn thành: 15/07/2016
  • Diện tích nền trệt:  4m x 13m
  • Quy mô: 5 tầng

Hình ảnh hoàn thiện nhà mới cô Phương, Gò Vấp

 

Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 2Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 3Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 4Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 5Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 6Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 7Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 8Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 9Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 10Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 11Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 12Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 13Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 14Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 15Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 16Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 17Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 18Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 19Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 20Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 21Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 22Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 23Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 24Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 25

Hình ảnh thi công nhà mới cô Phương, Gò Vấp

xây dựng nhà mới cô phươngxây dựng nhà mới cô phươngxây dựng nhà mới cô phươngxây dựng nhà mới cô phương

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời