Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 29/08/2017
Diện tích nền trệt: 4m x 16m
Quy mô: 5 tầng

Video sau khi hoàn thành công trình

Hình ảnh hoàn thiện nhà mới cô Hương, Quận 11

Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 75

Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 76Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 77Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 78Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 79Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 80Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 81Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 82Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 83Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 84Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 85Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 86Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 87Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 88Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 89Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 90Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 91Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 92Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 93Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 94Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 95Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 96Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 97Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 98Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 99Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 100Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 101Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 102Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 103Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 104Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 105Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 106Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 107Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 108Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 109Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 110Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 111

Hình ảnh xây dựng nhà cô Hương, Quận 11

xây dựng nhà mới cô Hương

xây dựng nhà mới cô Hương

xây dựng nhà mới cô Hương

xây dựng nhà mới của cô Hương

xây dựng nhà mới của cô Hương

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời