Xây dựng mới nhà chú Tài, Quận 3

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày khởi công: 10/07/2017
Ngày hoàn thành: 10/10/2017
Diện tích nền trệt: 4,5m x 8,4m
Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí MinhXây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí MinhXây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí MinhXây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà tại quận 3Xây dựng mới nhà tại quận 3Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời