Xây dựng mới nhà chú Minh, Nguyễn Hữu Tiến, Tân Phú

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 31/12/2015
Diện tích nền trệt: 4m x 25,3m
Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân PhúXây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân PhúXây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân PhúXây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân PhúXây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Xây dựng mới nhà chú Minh đường Nguyễn Hữu Tiến quận Tân Phú

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời