Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 05/12/2015
Diện tích nền trệt: 4m x 12
Quy mô: 5 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân PhúXây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú
Xây dựng mới nhà chị Dung, Tân Phú

Trả lời