Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 19/11/2017
Diện tích nền trệt: 4m x 10m
Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò VấpXây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Xây dựng mới nhà chị Đào, Quận Gò Vấp

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời