Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Địa điểm xây dựng: Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
  • Ngày hoàn thành: 30/12/2012
  • Quy mô: 3 tầng

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 1

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 2

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 3

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 4

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 5

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 6

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 7

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 8

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 9

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 10

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 11

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 12

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 13

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 14

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 15

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 16

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 17

Xây dựng mới nhà ông Nghĩa, Quận 8 18

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời