Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Địa điểm xây dựng: Phường Hưng Hiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
  • Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
  • Ngày hoàn thành: 12/08/2016
  • Diện tích nền trệt: 4,5m x 18m
  • Quy mô: 4 tầng

Hình ảnh hoàn thiện nha khoa Nguyễn Lâm

Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 1Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 2Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 3Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 4Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 5Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 6Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 7Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 8Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 9Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 10Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 11Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 12Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 13Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 14Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 15Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 16Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 17Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 18Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 19Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 20Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 21Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 22Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 23Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 24Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 25Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 26Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 27Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 28Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 29

Hình ảnh thi công nha khoa Nguyễn Lâm

thi công nha khoa nguyễn lâm

thi công nha khoa nguyễn lâm

thi công nha khoa nguyễn lâm

thi công nha khoa nguyễn lâmthi công nha khoa nguyễn lâm

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời