Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 01/12/2015
Diện tích nền trệt: 5m x 15m
Quy mô: 3 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế và Xây Dựng Bảo Sơn

  • Địa chỉ: 596/2 Phạm Văn Chiêu, Phường 16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0902 504 288 (Anh Tài) / 0939 41 40 47 (Anh Đắc)
  • Email: truongcongtai@cbs.vn
  • Website: https://baoson.vn/

Trả lời